Badurini ABC Logotype

BADURINI d.o.o. u potpunosti je opredjeljen da zadovolji zahtjeve kupaca te da poveća zadovoljstvo kupaca putem trajnog poboljšavanja vlastitih proizvoda, usluga i sustava upravljanja kvalitetom.

Politiku kvalitete definirao je Odbor za kvalitetu, a potvrdio i odobrio Direktor poduzeća. Bilo kakva promjena politike također mora biti odobrena od strane Direktora poduzeća.

U tom kontekstu direktor poduzeća BADURINI d.o.o. odobrio je i obvezao sve zaposlenike poduzeća da usvoje i provode slijedeću:

POLITIKU KVALITETE

Usmjerenost na kupca

  • Zadovoljiti potrebe i očekivanja naših kupaca
  • Razvijati opredjeljenje da potrebe i očekivanja naših kupaca u potpunosti razumijemo i da im možemo izaći u susret
  • Pravovremeno izlaziti u susret svim našim obvezama prema kupcima

Upravljanje izvršenjem

  • Potvrditi da svi naši proizvodi i usluge zadovoljavaju ugovorene zahtjeve
  • Nadgledati, uspoređivati se s najboljima u branši i trajno poboljšavati naše poslovanje, proizvode i usluge, organizaciju i izvršenje svih zaposlenika

Ostvariti misiju i ciljeve BADURINI d.o.o.

  • Podupirati i razvijati rast poslovanja i intelektualnog vlasništva

Glavna uloga politike kvalitete je iskazivanje opredjeljenja poduzeća i želja s područja kvalitete te definiranje principijelnih ciljeva vezanih na sustav upravljanja kvalitetom.

Politika kvalitete definira okvir za određivanje specifičnih ciljeva kvalitete te daje smjernice za buduća nastojanja za trajno poboljšavanje. Način na koji se koristi politika kvalitete za određivanje ciljeva kvalitete nalazi se u ovom Priručniku u poglavlju 5.4, Planiranje kvalitete.

Politika kvalitete objavljena je u cijelom poduzeću i njezina uloga tijekom općeg osposobljavanja organiziranog za sve zaposlenike. Politika kvalitete također se prenosi i kupcima, korisnicima i ostalim zainteresiranim stranama. U tu svrhu, za njezino objavljivanje koriste se pogodna sredstva, od oglasnih ploča u tvrtki do internet stranica poduzeća.

Politika kvalitete periodično se ocjenjuje na sastancima na kojima se utvrđuje Upravina ocjena sustava kvalitete. To se radi u svrhu osiguranja trajnog značaja i prikladnosti politike kvalitete

Bruno Badurina
Direktor / Managing Director

PDF verziju ovog dokumenta možete pogledati OVDJE.

Scroll